Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Byggnads- och samhällsplanering

Byggproduktion 2

Byggprojektering med datorstöd i BIM-process

Den interkulturella staden

Examensarbete

Husbyggnadsteknik

Hållbart byggande

Intercultural Communication

Interkultur I

Interkultur I: kulturmöten och identiteter

Interkultur och medier

Teknisk besiktning och värdering av fastigheter

Träkonstruktion