Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Biologi examensarbete

Biologi i praktiken

Biologi med didaktisk inriktning 1

Biologi med didaktisk inriktning 3

Biologi med didaktisk inriktning 4

Biologi med didaktisk inriktning 5

Ekologi

Ekosystem i en föränderlig värld

Floristik och faunistik

Kandidatuppsats i biologi

Karaktärisering av material

Magisteruppsats i biologi med inriktning ekologi och naturvård

Material- och tillverkningsteknik

Materialteknik II

Materialval

Naturkunskap med didaktisk inriktning 4

Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 1

Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 3

Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 5

Polymerer och polymerbaserade kompositer

Projektarbete kring konstruktionsprocessen

Sötvattensbiologi

Utvecklingsarbete på forskningsmässig grund - KPF

Ämnesdidaktiskt utvecklingsarbete på forskningsmässig grund - KPF