Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arbetsvetenskap

Extremt väder och samhällets sårbarhet

Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar

Introduktion riskhantering i samhället

Introduktionskurs i miljö och säkerhet

Klimat i förändring

Klimatanpassning och riskreducering

MKB, miljökonsekvensbeskrivning

Miljökommunikation för förändringsarbete

Miljökonsekvensbeskrivning för energisystem

Miljövetenskapens grunder

Norden och klimatförändringar

Personsäkerhet III: Säkerhetspromotion i samhället

Risk- och miljöfrågorna ur ett hälsoperspektiv

Riskperception och riskkommunikation

Verktyg i miljö- och säkerhetsarbetet