Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arbetsvetenskap

Individer och grupper i projekt

Ledarrollen i projektmiljöer

Projekt som arbetsform

Projektledning i IT-projekt