Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akademisk engelska

Arbetsvetenskap

Engelska A

Engelska A för ämneslärare

Engelska III

Engelska för ekonomer I

Engelska för grundlärare i årskurs 4-6

Engelska för tekniker I

Engelska för ämneslärare I, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska för ämneslärare III, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska för ämneslärare IV

Engelska för ämneslärare IV, gymnasieskolan

Engelska i arbetslivet: skrift

Engelska: Kultur, media, samhälle (skolår 4-6)

Engelska: Uttal och muntlig färdighet (skolår 4-6)

Engelskans ljud och struktur

Introduktion till språkdata

Klimatförändringar i skönlitteratur och teori

Praktisk affärskommunikation

Samtalsanalysens grunder

Science fiction och interkulturella möten

Shakespeare

Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master)

Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master)

Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master)