Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ambulanssjukvård i teori och praktik

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde

Examensarbete med inriktning mot intensivvård

Examensarbete med inriktning mot operationssjukvård

Familje-, barn- och elevhälsovård

Grundläggande klinisk omvårdnad

Hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad, allmänmedicin och folkhälsa

Intensivvårdssjuksköterskans profession

Internationella och mångkulturella perspektiv på klinisk omvårdnad

Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet

Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa

Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession

Patofysiologi och farmakologi

Vetenskaplig metod III

Vetenskaplig metod V: examensarbete Magister I

Vetenskaplig metod VI: examensarbete Master II