Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Engelska A

Engelska A för ämneslärare

Engelska III

Engelska för ekonomer I

Engelska för grundlärare i årskurs 4-6

Engelska för tekniker I

Engelska för ämneslärare I, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska för ämneslärare III, årskurs 7-9 och gymnasiet

Engelska för ämneslärare IV, gymnasieskolan

Klimatförändringar i skönlitteratur och teori

Samtalsanalysens grunder

Science fiction och interkulturella möten

Shakespeare

Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master)

Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master)

Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master)

Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master)

Uppsatsarbete inom engelsk lingvistik

Uppsatsarbete inom engelskspråkig litteratur