Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

Ekonometri

Innehåll, arbetssätt och bedömning

Introduktion till SPSS

Självständigt arbete

Statistik - Kandidatuppsats

Statistik II

Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet

Svenska som främmande språk II

Undersökningsmetodik