Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Spanska - icke-verbal kommunikation som didaktiskt verktyg

Spanska I: Modern spanskspråkig text

Spanska II: Fonetik och språkvetenskap

Spanska II: Modern spanskspråkig skönlitteratur

Spanska III: Självständigt arbete

Spanska med didaktisk inriktning 2, gymnasieskolan

Spanska, Nybörjarkurs 2

Turismvetenskap med examensarbete

Turismvetenskapliga metoder och uppsats