Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Generell projektledningsmetodik

Perspektiv på projektledning

Perspektiv på projektledningsmetodik

Projekthantering ur ett ledningsperspektiv

Projektledning

Projektledning - Magisteruppsats