Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akutsjukvård med inriktning mot trauma inom ambulanssjukvård

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Grundläggande klinisk omvårdnad

Hemsjukvård och avancerad omvårdnad i hemmet

Innehåll, arbetssätt och bedömning

Intensivvård i teori och praktik

Internationella och mångkulturella perspektiv på klinisk omvårdnad

Klinisk omvårdnad i en internationell kontext

Leda och utveckla operationssjukvård

Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet

Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa

Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession

Palliativ vård

Psykisk hälsa och ohälsa

Sjukdomslära och förskrivningsrätt för vissa läkemedel

Sjuksköterskans profession, kliniska kompetens och ledarskap

Självständigt arbete

Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet

Svenska som främmande språk II

Sår och sårbehandling II

Triage och sjukvårdsledning inom ambulanssjukvård

Vetenskapliga metoder i omvårdnad