Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Anatomi och fysiologi

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv

Individ, organisation och samhälle

Ledarskap och personlighet

Organisation och innovation

Psykodynamisk psykoterapi II

Psykologi - grunder

Psykologins forskningsfält

Psykoterapi II - Kognitiv beteendeterapi

Utvecklingspsykologi

Verksamhetsförlagd utbildning samt behandlingsmetoder

Vetenskaplig tillämpning inom psykologins forskningsfält