Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Det kusliga i litteratur, film och konst

Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning

Hantering av komplexa miljörisker

Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar

Hållbar utveckling ur ett säkerhetsperspektiv

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap II

Litteraturvetenskap III

Lyrik, Lyrikperformance och lyrics

Miljö, risk och hållbar utveckling

Miljövetenskap - magisterarbete

Miljövetenskapens grunder

Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur

Praktik i Miljö och Säkerhet

Responsteorier. Läsares interaktion med texter

Risk- och miljökommunikation

Riskhantering - Magisterarbete

Riskhantering - Masterarbete

Självständigt arbete - uppsats

Svenska II med didaktisk inriktning

Teoribildning inom riskhantering