Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

Examensarbete, civilingenjörsutbildning kemiteknik

Innehåll, arbetssätt och bedömning

Kemisk reaktionsteknik

Kemiteknik, examensarbete

Material och Miljö

Processtekniskt projekt

Separationsprocesser

Självständigt arbete

Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet

Svenska som främmande språk II

Värme- och strömningslära