Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

Idrott och hälsa/rörelse för yngre barn

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning II

Idrottsvetenskap II

Idrottsvetenskap III

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 2

Innehåll, arbetssätt och bedömning

Prestationsutvecklingsstrategier

Självständigt arbete

Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet

Svenska som främmande språk II