Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bedömning, betygsättning och VFU - KPU

Betyg och bedömning - ämneslärare

Det mångfacetterade kulturarvet

Examensarbete för ämneslärare - historia med didaktisk inriktning

Historia II

Historia II med didaktisk inriktning

Historia, uppsats

Kulturhistorisk forskningsmetodik

Masteruppsats i historia

Regionalt samhällsbyggande, självständigt arbete I

Regionalt samhällsbyggande, självständigt arbete II

SO för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet