Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsnytta med IT-system

Examensarbete i folkhälsovetenskap (master)

Examensarbete i folkhälsovetenskap I (magister)

Examensarbete i folkhälsovetenskap II (master)

Externredovisning II

Fastighetsföretagets ekonomi

Företagsekonomi - Kandidatuppsats

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - magisteruppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi I

Företagsekonomi II

Företagsekonomi, kvalificerad praktik

Hjärnans roll i Psykisk Hälsa

Idea management

Industriell ekonomi - examensarbete

Industriell marknadsföring

Internationell affärsmiljö

Investering och finansiering

Motiverande samtal i Hälsofrämjande Arbete

Tjänstefiering

Ungdomars kamratrelationer

Vetenskapliga metoder i företagsekonomi

Våld i nära relationer