Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsnytta med IT-system

Externredovisning II

Farlig film - sex, våld, censur och filmpåverkan

Fastighetsföretagets ekonomi

Filmvetenskap II

Företagsekonomi - Kandidatuppsats

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - magisteruppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi I

Företagsekonomi II

Företagsekonomi, kvalificerad praktik

Idea management

Industriell ekonomi - examensarbete

Industriell marknadsföring

Internationell affärsmiljö

Investering och finansiering

Theory and Practice of Animation

Tjänstefiering

Vetenskapliga metoder i företagsekonomi