Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsnytta med IT-system

Ekonometri

Externredovisning II

Fastighetsföretagets ekonomi

Företagsekonomi - Kandidatuppsats

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - magisteruppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi I

Företagsekonomi II

Företagsekonomi, kvalificerad praktik

Idea management

Industriell ekonomi - examensarbete

Industriell marknadsföring

Internationell affärsmiljö

Introduktion till SPSS

Investering och finansiering

Statistik - Kandidatuppsats

Statistik II

Tjänstefiering

Undersökningsmetodik

Vetenskapliga metoder i företagsekonomi