Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsnytta med IT-system

Examensarbete inom speciallärarprogrammet

Externredovisning II

Fastighetsföretagets ekonomi

Företagsekonomi - Kandidatuppsats

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - magisteruppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi I

Företagsekonomi II

Företagsekonomi, kvalificerad praktik

Idea management

Industriell ekonomi - examensarbete

Industriell marknadsföring

Internationell affärsmiljö

Investering och finansiering

Specialpedagogik

Specialpedagogiska perspektiv på bedömning, dokumentation och samverkan

Tjänstefiering

Undervisningsuppdraget - innehåll och problematisering

Vetenskapliga metoder i företagsekonomi