Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsnytta med IT-system

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

Externredovisning II

Fastighetsföretagets ekonomi

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv

Företagsekonomi - Kandidatuppsats

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - magisteruppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi I

Företagsekonomi II

Företagsekonomi, kvalificerad praktik

Idea management

Individ, organisation och samhälle

Industriell ekonomi - examensarbete

Industriell marknadsföring

Internationell affärsmiljö

Investering och finansiering

Ledarskap och personlighet

Organisation och innovation

Psykodynamisk psykoterapi II

Psykologi - grunder

Psykologins forskningsfält