Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsnytta med IT-system

Akutsjukvård med inriktning mot trauma inom ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Externredovisning II

Fastighetsföretagets ekonomi

Företagsekonomi - Kandidatuppsats

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - magisteruppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi I

Företagsekonomi II

Företagsekonomi, kvalificerad praktik

Grundläggande klinisk omvårdnad

Hemsjukvård och avancerad omvårdnad i hemmet

Idea management

Industriell ekonomi - examensarbete

Industriell marknadsföring

Intensivvård i teori och praktik

Internationell affärsmiljö

Internationella och mångkulturella perspektiv på klinisk omvårdnad

Investering och finansiering

Klinisk omvårdnad i en internationell kontext

Leda och utveckla operationssjukvård

Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet