Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsnytta med IT-system

Data, makt och etik

Datavisualisering och kommunikation

Den digitala tidsålderns mediepublik

Externredovisning II

Fastighetsföretagets ekonomi

Företagsekonomi - Kandidatuppsats

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - magisteruppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi I

Företagsekonomi II

Företagsekonomi, kvalificerad praktik

Grafisk form I

Idea management

Industriell ekonomi - examensarbete

Industriell marknadsföring

Informationsarbete i teori och praktik

Internationell affärsmiljö

Investering och finansiering

Journalistik

Kriskommunikation

Medie- och kommunikationsvetenskap III

Mediepraktik