Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsnytta med IT-system

Externredovisning II

Fastighetsföretagets ekonomi

Företagsekonomi - Kandidatuppsats

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - magisteruppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi I

Företagsekonomi II

Företagsekonomi, kvalificerad praktik

Idea management

Idéhistoria II

Idéhistoria II: Metateorier - vetenskap, kultur, politik

Idéhistoria II: Självständigt arbete I

Industriell ekonomi - examensarbete

Industriell marknadsföring

Internationell affärsmiljö

Investering och finansiering

Konst- och bildvetenskap II

Konst- och bildvetenskap II: självständigt arbete

Konst- och bildvetenskap II: teori och metod

Kulturpolitiska arenor III

Kulturprojekt

Kulturvetenskapliga metoder I