Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsnytta med IT-system

Examensarbete, civilingenjörsutbildning kemiteknik

Externredovisning II

Fastighetsföretagets ekonomi

Företagsekonomi - Kandidatuppsats

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - magisteruppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi I

Företagsekonomi II

Företagsekonomi, kvalificerad praktik

Idea management

Industriell ekonomi - examensarbete

Industriell marknadsföring

Internationell affärsmiljö

Investering och finansiering

Kemisk reaktionsteknik

Kemiteknik, examensarbete

Material och Miljö

Processtekniskt projekt

Separationsprocesser

Tjänstefiering

Vetenskapliga metoder i företagsekonomi

Värme- och strömningslära