Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsnytta med IT-system

Affärssystem II: Utvecklingsmodeller

Business by Web och webbanalys

Electronic Business and Enterprise Systems

Externredovisning II

Fastighetsföretagets ekonomi

Forskningsprojekt inom Informatik

Fortsättningskurs i programmering

Företagsekonomi - Kandidatuppsats

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - magisteruppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi I

Företagsekonomi II

Företagsekonomi, kvalificerad praktik

Grundläggande programmering

Idea management

Industriell ekonomi - examensarbete

Industriell marknadsföring

Informatik - Högskoleuppsats

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik - Magisteruppsats

Informatik - Masteruppsats

Informatik, utlandspraktik