Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsnytta med IT-system

Externredovisning II

Fastighetsföretagets ekonomi

Företagsekonomi - Kandidatuppsats

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - magisteruppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi I

Företagsekonomi II

Företagsekonomi, kvalificerad praktik

Idea management

Idrott och hälsa/rörelse för yngre barn

Idrotts- och hälsorelaterad verksamhetsförlagd utbildning II

Idrottsvetenskap II

Idrottsvetenskap III

Idrottsvetenskap med didaktisk inriktning 2

Industriell ekonomi - examensarbete

Industriell marknadsföring

Internationell affärsmiljö

Investering och finansiering

Prestationsutvecklingsstrategier

Tjänstefiering

Vetenskapliga metoder i företagsekonomi