Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

C#.NET

Databasteknik

Dataplansprogrammering

Datavetenskap - Masteruppsats

Design för integritetsskydd

Designmönster för integritet i programvarudesign

Examensarbete / Kandidatarbete

Examensarbete för civilingenjörsexamen i Datateknik

Examensarbete inom speciallärarprogrammet

Forskningsprojekt inom Datavetenskap

Framtidens Internet: Design och tjänstekvalitet

Fördröjningar över Internet: Betydelse och lösningar

Grafiska användargränssnitt

Inbyggd integritet

Integritet och verksamhetsstyrning

Integritetsskyddande teknologier

Internetstackens utveckling: Hot och möjligheter

Introduktion till dataplansprogrammering

Introduktion till integritet och dataskydd

Introduktion till programmering för lärare

Lastbalansering i datacenternät

Lösningar för flervägskommunikation

Nätövervakning med programmerbara dataplan

Praktik för Datavetare

Programspråk