Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bedömning, betygsättning och VFU - KPU

Betyg och bedömning - ämneslärare

C#.NET

Databasteknik

Dataplansprogrammering

Datavetenskap - Masteruppsats

Design för integritetsskydd

Designmönster för integritet i programvarudesign

Det mångfacetterade kulturarvet

Examensarbete / Kandidatarbete

Examensarbete för civilingenjörsexamen i Datateknik

Examensarbete för ämneslärare - historia med didaktisk inriktning

Forskningsprojekt inom Datavetenskap

Framtidens Internet: Design och tjänstekvalitet

Fördröjningar över Internet: Betydelse och lösningar

Grafiska användargränssnitt

Historia II

Historia II med didaktisk inriktning

Historia, uppsats

Inbyggd integritet

Integritet och verksamhetsstyrning

Integritetsskyddande teknologier

Internetstackens utveckling: Hot och möjligheter

Introduktion till dataplansprogrammering

Introduktion till integritet och dataskydd