Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsnytta med IT-system

Byggnadsmekanik

Byggnadsmekanik - statiskt obestämda konstruktioner

Byggteknikens grunder

Examensarbete

Externredovisning II

Fastighetsföretagets ekonomi

Företagsekonomi - Kandidatuppsats

Företagsekonomi - examensarbete civilekonom

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Företagsekonomi - magisteruppsats

Företagsekonomi - masteruppsats

Företagsekonomi I

Företagsekonomi II

Företagsekonomi, kvalificerad praktik

Hållfasthetslära för byggingenjörer

Idea management

Industriell ekonomi - examensarbete

Industriell marknadsföring

Internationell affärsmiljö

Investering och finansiering

Lärande i arbetslivet

Stålkonstruktion

Tjänstefiering

Vetenskapliga metoder i företagsekonomi