Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Biologi examensarbete

Biologi för basåret

Biologi i praktiken

Biologi med didaktisk inriktning 2

Botanik

Examensarbete för ämneslärare - biologi med didaktisk inriktning

Examensarbete för ämneslärare - naturkunskap med didaktisk inriktning

Kandidatuppsats i biologi

Magisteruppsats i biologi med inriktning ekologi och naturvård

Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2

Naturvårdsbiologi

Självständigt arbete i biologi

Spanska - icke-verbal kommunikation som didaktiskt verktyg

Spanska I: Modern spanskspråkig text

Spanska II: Fonetik och språkvetenskap

Spanska II: Modern spanskspråkig skönlitteratur

Spanska III: Självständigt arbete

Spanska med didaktisk inriktning 2, gymnasieskolan

Spanska, Nybörjarkurs 2

Vetenskapliga metoder i sötvattensekologi