Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akutsjukvård med inriktning mot trauma inom ambulanssjukvård

Biologi examensarbete

Biologi för basåret

Biologi i praktiken

Biologi med didaktisk inriktning 2

Botanik

Examensarbete för ämneslärare - biologi med didaktisk inriktning

Examensarbete för ämneslärare - naturkunskap med didaktisk inriktning

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Grundläggande klinisk omvårdnad

Hemsjukvård och avancerad omvårdnad i hemmet

Intensivvård i teori och praktik

Internationella och mångkulturella perspektiv på klinisk omvårdnad

Kandidatuppsats i biologi

Klinisk omvårdnad i en internationell kontext

Leda och utveckla operationssjukvård

Magisteruppsats i biologi med inriktning ekologi och naturvård

Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 2

Naturvårdsbiologi

Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet

Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa

Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession

Palliativ vård

Psykisk hälsa och ohälsa

Sjukdomslära och förskrivningsrätt för vissa läkemedel