Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Epidemiologi i Psykisk Hälsa

Forskningsprojekt inom Datavetenskap

Forskningsprojekt inom Informatik

Företagsekonomi - masteruppsats

Genusvetenskap IV

Hållfasthetslära med datorstöd

Idea management

Informatik - Masteruppsats

Kontinuummodellering

Litteratur och teori II (litteratur efter 1900)

Metoder för studier av regionalt samhällsbyggande II

Mobile and Wireless Systems

Modeller och experimentella metoder i multimediautveckling

Modellering av informationssystem

Narrativa dikter från Milton till Wordsworth

Performance Modelling and Simulation

Romaner av afrikansk-amerikanska kvinnliga författare

Teorier och metoder för studier av regionalt samhällsbyggande

Tjänstefiering

Tvåspråkighet