Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aspects of Sweden

Ekonometri

Europakunskap

Grundläggande statistik och regressionsanalys

Introduktion till SPSS

Jämförande politik och förvaltning

Masteruppsats i statsvetenskap

Matematisk statistik

Policyanalys

Politisk teori

Självständigt forsknings- och utredningsarb II

Statistik

Statistik - fortsättningskurs för ekonomer

Statistik I

Statistik II

Statistisk teori

Statsvetenskap A

Statsvetenskap II

Statsvetenskap III

Statsvetenskap, praktik

Statsvetenskap, praktik

Swedish and Comparative Politics

Teorier och metoder för studier av regionalt samhällsbyggande