Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barns läs-, skriv- och matematiklärande

Examensarbete Grundlärarprogrammet - Svenska språket

Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet III

Retorik I

Retorik II

Skrivprocess och akademiskt skrivande

Spanska I: Muntlig språkfärdighet

Spanska II: Skriftlig språkfärdighet

Spanska II: Spanskamerika, kultur och samhällsförhållanden

Spanska III: Självständigt arbete

Spanska med didaktisk inriktning 2, gymnasieskolan

Spanska, Nybörjarkurs 2

Språkvetenskaplig introduktion

Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 II

Svenska i tal och samtal

Svenska språket i teori och praktik

Svenska språket i teori och praktik II

Variation och förändring