Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Evidens i socialt arbete

Examensarbete för masterexamen i socialt arbete

Individ, grupp och familj

Personlig och professionell utveckling I

Socialt arbete med inriktning mot utredning och myndighetsutövning

Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession och yrkesfält

Teorier och metoder i socialt arbete

Uppsatskurs i socialt arbete

Utvärdering och evidens i offentlig sektor

Verksamhetsförlagda studier - socialt arbete

Vetenskapsteori och metod inom socialt arbete

Våld i nära relationer med inriktning mot socialt arbete