Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Event management

Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - SO

Examensarbete Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och årskurs 1-3 - SO

Företagande inom turism

Produktion och konsumtion inom turism

Samhällskunskap 2

Samhällskunskap 4

Samhällskunskap II med didaktisk inriktning

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare i årskurs 4-6

Skola som system och idé - KPU

Skola som system och idé - LAKPF

Skola som system och idé - ämneslärare

Skola som system och idé 2 - musiklärare

Turismvetenskap med examensarbete

Utvecklingsarbete på forskningsmässig grund och VFU - KPU

Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete - musiklärare