Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ekonometri

Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - SO

Examensarbete Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och årskurs 1-3 - SO

Grundläggande statistik och regressionsanalys

Introduktion till SPSS

Matematisk statistik

Samhällskunskap 2

Samhällskunskap 4

Samhällskunskap II med didaktisk inriktning

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare i årskurs 4-6

Skola som system och idé - KPU

Skola som system och idé - LAKPF

Skola som system och idé - ämneslärare

Skola som system och idé 2 - musiklärare

Statistik

Statistik - fortsättningskurs för ekonomer

Statistik I

Statistik II

Statistisk teori

Utvecklingsarbete på forskningsmässig grund och VFU - KPU

Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete - musiklärare