Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Event management

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Företagande inom turism

Produktion och konsumtion inom turism

Religionsvetenskap II

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 2

Turismvetenskap med examensarbete