Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att skapa kunskap om komplexa sociala processer

Att åldras i Sverige

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

Individ, organisation och samhälle

Individen och samhället

Moderna sociologiska teorier om social förändring

Organisation och innovation

Organisation, grupprocesser och projektledning

Positiv psykologi och hälsa

Psykodynamisk psykoterapi II

Psykologi - grunder

Psykologins forskningsfält

Psykoterapi II - Kognitiv beteendeterapi

Självständig fördjupning

Socialpsykologi I

Socialpsykologi II

Socialpsykologi ur ett psykologiskt perspektiv

Sociologi I

Sociologi II

Sociologi III

Sociologi IV, Examensarbete

Sociologi IV, V, Examensarbete

Sociologi V Examensarbete

Verksamhetsförlagd utbildning samt behandlingsmetoder

Vetenskaplig tillämpning inom psykologins forskningsfält