Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - SO

Examensarbete Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och årskurs 1-3 - SO

Individ, organisation och samhälle

Organisation och innovation

Positiv psykologi och hälsa

Psykodynamisk psykoterapi II

Psykologi - grunder

Psykologins forskningsfält

Psykoterapi II - Kognitiv beteendeterapi

Samhällskunskap 2

Samhällskunskap 4

Samhällskunskap II med didaktisk inriktning

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare i årskurs 4-6

Skola som system och idé - KPU

Skola som system och idé - LAKPF

Skola som system och idé - ämneslärare

Skola som system och idé 2 - musiklärare

Socialpsykologi ur ett psykologiskt perspektiv

Utvecklingsarbete på forskningsmässig grund och VFU - KPU

Verksamhetsförlagd utbildning samt behandlingsmetoder

Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete - musiklärare

Vetenskaplig tillämpning inom psykologins forskningsfält