Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att leda lokal skolutveckling

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven 2 - musiklärare

Evidens i socialt arbete

Examensarbete för masterexamen i socialt arbete

Examensarbete inom lärarutbildningen (pedagogik)

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Individ, grupp och familj

Leda Lärande - ämneslärare

Leda lärande 2 - musiklärare

Personlig och professionell utveckling I

Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling

Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling II

Skolutvecklingens teori och praktik

Socialt arbete med inriktning mot utredning och myndighetsutövning

Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession och yrkesfält

Tema Barn och Barndom

Tema lärande och utveckling

Teorier och metoder i socialt arbete

Uppsatskurs i socialt arbete

Utvärdering och evidens i offentlig sektor

Verksamhetsförlagda studier - socialt arbete

Vetenskapsteori och metod inom socialt arbete