Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att leda lokal skolutveckling

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven 2 - musiklärare

Examensarbete inom lärarutbildningen (pedagogik)

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Individ, organisation och samhälle

Leda Lärande - ämneslärare

Leda lärande 2 - musiklärare

Organisation och innovation

Positiv psykologi och hälsa

Psykodynamisk psykoterapi II

Psykologi - grunder

Psykologins forskningsfält

Psykoterapi II - Kognitiv beteendeterapi

Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling

Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling II

Skolutvecklingens teori och praktik

Socialpsykologi ur ett psykologiskt perspektiv

Tema Barn och Barndom

Tema lärande och utveckling

Verksamhetsförlagd utbildning samt behandlingsmetoder

Vetenskaplig tillämpning inom psykologins forskningsfält