Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akutsjukvård med inriktning mot trauma inom ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning II

Hemsjukvård och avancerad omvårdnad i hemmet

Intensivvård i teori och praktik

Sjukdomslära och förskrivningsrätt för vissa läkemedel

Vetenskaplig metod IV