Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akutsjukvård med inriktning mot trauma inom ambulanssjukvård

Barns läs-, skriv- och matematiklärande

Examensarbete Grundlärarprogrammet - Svenska språket

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Grundläggande klinisk omvårdnad

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning II

Hemsjukvård och avancerad omvårdnad i hemmet

Intensivvård i teori och praktik

Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet III

Omvårdnad vid akuta situationer

Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet

Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa

Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession

Retorik I

Retorik II

Sjukdomslära och förskrivningsrätt för vissa läkemedel

Skrivprocess och akademiskt skrivande

Språkvetenskaplig introduktion

Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 II

Svenska i tal och samtal

Svenska språket i teori och praktik

Svenska språket i teori och praktik II

Variation och förändring