Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akutsjukvård med inriktning mot trauma inom ambulanssjukvård

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Grundläggande klinisk omvårdnad

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning II

Hemsjukvård och avancerad omvårdnad i hemmet

Individ, organisation och samhälle

Intensivvård i teori och praktik

Omvårdnad vid akuta situationer

Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet

Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa

Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession

Organisation och innovation

Positiv psykologi och hälsa

Psykodynamisk psykoterapi II

Psykologi - grunder

Psykologins forskningsfält

Psykoterapi II - Kognitiv beteendeterapi

Sjukdomslära och förskrivningsrätt för vissa läkemedel

Socialpsykologi ur ett psykologiskt perspektiv

Verksamhetsförlagd utbildning samt behandlingsmetoder

Vetenskaplig metod IV

Vetenskaplig tillämpning inom psykologins forskningsfält