Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arbetsmarknadens ekonomi

Aspects of Sweden

Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi

Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi

Europakunskap

Examensarbete - högskoleexamen

Jämförande politik och förvaltning

Masteruppsats i statsvetenskap

Mikroekonomi och kvantitativa metoder

Nationalekonomi

Nationalekonomi - Examensarbete civilekonom

Nationalekonomi - Kandidatuppsats

Nationalekonomi - Magisteruppsats

Nationalekonomi - fortsättningskurs

Nationalekonomi för Pol. Kand

Nationalekonomi för fastighetsekonomer

Nationalekonomi, praktik

Policyanalys

Politisk teori

Portföljval

Portföljvalsanalys

Självständigt forsknings- och utredningsarb II

Statsvetenskap A

Statsvetenskap II

Statsvetenskap III