Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arbetsmarknadens ekonomi

Ekonometri

Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi

Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi

Examensarbete - högskoleexamen

Grundläggande statistik och regressionsanalys

Introduktion till SPSS

Matematisk statistik

Mikroekonomi och kvantitativa metoder

Nationalekonomi

Nationalekonomi - Examensarbete civilekonom

Nationalekonomi - Kandidatuppsats

Nationalekonomi - Magisteruppsats

Nationalekonomi - fortsättningskurs

Nationalekonomi för Pol. Kand

Nationalekonomi för fastighetsekonomer

Nationalekonomi, praktik

Portföljval

Portföljvalsanalys

Statistik

Statistik - fortsättningskurs för ekonomer

Statistik I

Statistik II

Statistisk teori