Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Instrument och ensemble 6

Musik i klass 6

Musik med didaktisk inriktning 10

Musik med didaktisk inriktning 8

Musik- och ljudproduktion 6

Musikaliskt, konstnärligt-gestaltande examensarbete

Musikteori och komposition 6

Självständigt arbete 2 - musiklärare

Specialisering 1, del 3

Verksamhetsförlagd utbildning 3 - musiklärare