Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ekonometri

Examensarbete

Grundläggande statistik och regressionsanalys

Instrument och ensemble 2

Instrument och ensemble 4

Instrument och ensemble 6

Introduktion till SPSS

Matematisk statistik

Musik i klass 2

Musik i klass 4

Musik i klass 6

Musik med didaktisk inriktning 10

Musik med didaktisk inriktning 2

Musik med didaktisk inriktning 4

Musik med didaktisk inriktning 6

Musik med didaktisk inriktning 8

Musik- och ljudproduktion 2

Musik- och ljudproduktion 4

Musik- och ljudproduktion 6

Musikaliskt, konstnärligt-gestaltande examensarbete

Musikteori och komposition 2

Musikteori och komposition 4

Musikteori och komposition 6

Självständigt arbete 2 - musiklärare

Specialisering 1, del 3